ქონების დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია"ტაო" გთავაზობთ ნებისმიერი სახის უძრავი და მოძრავი ქონების დაზღვევას. სადაზღვევო პოლისი უზრუნველყოფს თქვენს ფინანსურ დაცვას კრიტიკული სიტუაციებისგან.