ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #TAO/MO/C-001/2020

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #TAOTPL- 001/17-1

 

საქართველოს სალიზინგო კომპანიის კლიენტებისთვის

 

იურიდიული პირებისთვის:

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-001/20-C

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-002/20-C

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-003/20-C

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-004/20-C

 

ფიზიკური პირებისთვის:

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-001/20

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-002/20

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-003/20

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები #GLC-004/20