ქონება დათვალიერების გარეშე

სიახლე: სადაზღვევო კომპანია "ტაო" სს პრივატბანკის ნებისმიერი ბარათების მფლობელს საშუალებას აძლევს დააზღვიოს ქონება და სთავაზობს ინოვაციურ პროდუქტს: "ქონება დათვალიერების გარეშე!

თვეში მხოლოდ 3 ლარად
დაზღვეული ქონება:

შესაძლებელია დააზღვიოთ როგორც თქვენი, ასევე თქვენი ნებისმიერი ახლობლის ქონება: ბინა კორპუსში, კერძო სახლი, აგარაკი, კაპიტალური ავტოფარეხი, მაღაზია, ოფისი.
ქონება, რომელსაც ფლობს, განკარგავს, იყენებს დამზღვევი;
ქონება, რომლის სამშენებლო სამუშაოები დამთავრებულია;
ქონება, რომელიც რეგისტრირებულია და გააჩნია მისამართი.

ქონება დათვალიერების გარეშე

სადაზღვევო რისკები:

სადაზღვევო თნხა–5 000 ლარი;
სადაზღვევო პრემია-თვეში 3 ლარი (წელიწადში 36 ლარი)
სს პრივატბანკის ნებისმიერი სახის საბარათე ანგარიშიდან ყოველთვიური რეგულარული გადახდების საშუალებით;
სადაზღვევო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:12 თვე (სურვილის შემთხვევაში ავტომატური ვადის გაგრძელება ამავე პერიოდით);
დამზღვევის ასაკი: 18–დან 70 წლამდე

 

სადაზღვევო პრემიის ტარიფზე გავლენას არ ახდენს ქონების კატეგორია:
კორპუსში მდებარე ბინაა თუ კერძო სახლი, აშენების თარიღი, განლაგება, რეგიონი,
ასევევ სხვა მომენტები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში სადაზღვევო ტარიფის მომატებას იწვევენ

უპირატესობები და გარანტიები ::

დაზღვევის ხელშეკრულების დადების დროს აუცილებლობას არ წარმოადგენს ქონების ობიექტის დათვალიერება და ექსპერტიზის შეფასება. ასევე არ არის საჭირო ქონების მფლობელობის შესახებ
დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
ექსპერტიზის დასკვნა ზიანის შესახებ საჭიროა მხოლოდ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს!