სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევა ითვალისწინებს:

 • მოგზაურთა გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებას.
 • ბარგის დაზღვევას.
 • მულტიპოლისს.

მოგზაურთა გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება ითვალისწინებს:

 • გადაუდებელ სტაციონარულ მომსახურებას.
 • გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებას.
 • გადაუდებელ სტომატოლოგიურ მომსახურებას.
 • გადაუდებელ ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას.
 • რეპატრიაციას

ბარგის დაზღვევა ითვალისწინებს:

ავიაკომპანიის მიერ ბარგის დაკარგვის შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურებას.

მულტიპოლისი:

მრავალჯერადი სადაზღვევო პოლისი გათვალისწინებულია მათთვის ვისაც ხშირად უწევს საზღვარგარეთ გამგზავრება.

 • 3 თვიანი მულტიპოლისი გულისხმობს 25 სადაზღვევო დღეს.
 • 6 თვიანი მულტიპოლისი გულისხმობს 45 სადაზღვევო დღეს
 • 1 წლიანი მულტიპოლისი გულისხმობს 90 სადაზღვევო დღეს.

სადაზღვევო კომპანია ”ტაო” გისურვებთ ბედნიერ მოგზაურობას!