ავტომობილის დაზღვევა

დააზღვიე ავტომობილი საუკეთესო პირობებით:


STANDART:
ავტოსაგზაო შემთხვევა;
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა;
ხანძარი აფეთქება;
საგნების ვარდნა;
სტიქიური მოვლენები;
მინების და სარკეების ქურდობა, დაზიანება;

SILVER:
STANDART+MTPL
(ავტოსაგზაო შემთხვევისას მესამე პირთა ავტომობილის ან სხვა ქონების, ჯანმრთელობის, სიცოცხლისადმი მიყენებული ზიანის დაზღვევა)

UNIVERSAL:

STANDART+MTPL (მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება) +MPA (ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში მსხდომთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა)

ფრანშიზა (არანაზღაურებადი მინიმუმი, რომელზეც სადაზღვევო კომპანია არ არის პასუხისმგებელი) განისაზღვერება – ზარალის 10 %, მინიმუმ $100

1)  ამასთან, გთავაზობთ უფლებამოსილი მძღოლის მიერ დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისას მესამე პირის მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას (გარდა დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების უფლებამოსილი მძღოლისა და მისი მგზავრებისა).
2)  კომპანია აგრეთვე გთავაზობთ, უფლებამოსილი მძღოლის მიერ დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევას.

ამრიგად, ზემოთ აღნიშნული სადაზღვევო პროდუქტების სრული პაკეტის შეძენისას, თქვენ გეძლევათ გარანტია თქვენი ინტერესების მაქსიმალური დაცვისა.

გარდა ამისა, კომპანია გთავაზობთ:

დაინტერესების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ:

ისარგებლოთ სატელეფონო კონსულტაციით ნომერზე: ხელშეკრულების დასადებად აგენტი ოფისში გამოიძახოთ
შეიძინოთ ავტომობილების დაზღვევის პოლისი სადზღვევო კომპანია "ტაო"–სა და პრივატბანკის ოფისებში

 

  • MTPL Wording