ჯამრთელობისა და სიცოცხლის დაზღვევა

ადამიანურ ფასეულობათა იერარქიაში ჯანმრთელობა პირველ ადგილს იკავებს, იგი შეუფასებელი სიმდიდრე და ადამიანის სიცოცხლის ხარისხის უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელი ფაქტორია.
მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის განმარტებით ჯანმრთელობა ფიზიკური, სოციალური, ფსიქოლოგიური და ემოციური კეთილდღეობაა და არა მარტო დაავადებისა და ფიზიკური დეფექტების არ არსებობა.ე.ი. ადამიანი ყოველმხრივ ჯანმრთელი უნდა იყოს.
თანამედროვე ცხოვრებში ჯანმრთელობის შენარჩუნება წარმოუდგენელია ჯანმრთელობის დაზღვევის გარეშე. ეს არის ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

სადაზღვევო კომპანია ”ტაო” გთავაზობთ კორპორატიულ ჯანმრთელობის დაზღვევას, რომელიც დაგეხმარებათ მაქსიმალურად შეიმციროთ სამედიცინო ხარჯები, ხელმისაწვდომი გახადოთ მრავალი ძვირადღირებული კლინიკა, აირიდოთ ფინანსური პრობლემები, რომლებიც წარმოიშვება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისას; საჭიროებისას სწორად დაგეგმოთ საკუთარი თუ თანამშრომლების ჯანმრთელობის მონიტორინგი. ჩვენ კორპორატიულ კლიენტებს ვთავაზობთ მაღ

ალი ხარისხის სადაზღვევო პროგრამას, ოპტიმალურ ფასსა და გადახდის ეტაპობრივ სისტემას, რაც საშუალებას მოგცემთ იზრუნოთ თქვენი კომპანიის თანამშრომელთა წარმატებულ და ჯანსაღ მომავალზე.
სადაზღვევო კომპანია ”ტაო” გთავაზობთ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზღვევის, აგრეთვე უბედური შემთხვევისგან დაზღვევის უმაღალესი ხარისხის სადაზღევეო მომსახურებას, რაც განაპირობებულია ჩვენი გამოცდილებით და დაზღვეულებისადმი მაღალი პასუხისმგებლობით. 
ამჟამად, სადაზღევვო კომპანია ”ტაოს” კორპორატიული დაზღვევის მომსახურებით სარგებლობს შემდეგი ორგანიზაციები:

სადაზღვევო კომპანია ”ტაოში” დაზღვეულთათვის სამედიცინო დაზღვევა მოიცავდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებების ნებისმიერ კომბინაციას და ანაზღაურების სხვადასხვა ლიმიტებს:

სადაზღვევო კომპანია ”ტაოს” პრიორიტეტებია სამართლიანობის პრინციპის დაცვას, მაღალი დონის სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზებას და მომსახურების ხარისხის მუდმივ სრულყოფას

გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ       ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ა ს !