შ.პ.ს სადაზღვეო კომპანია "ტაო"-ს თანამშრომელთა
შიდა შრომითი განაწესის წესები
2009-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2010-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2011-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2012-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2013-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2014-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2015-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2016-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2017 Q3ფინანსური ანგარიშგება